Go to Top

Privacy verklaring

Privacyverklaring:
Rugzorg Roermond gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Rugzorg Roermond deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Rugzorg Roermond bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Rugzorg Roermond houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Rugzorg Roermond vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Rugzorg Roermond informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Rugzorg Roermond informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Rugzorg Roermond informeert patiënten indien Rugzorg Roermond bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.