Go to Top

Hoofdpijn, migraine

Zowel bij jonge als oudere mensen is komen hoofdpijn en migraine klachten relatief gezien vaak voor. Alhoewel medicijnen op korte termijn wel verlichting kunnen geven is het vanwege de bijwerkingen niet verstandig om dit als een lange termijn oplossing te zien. Chiropractie is dan ook een veilig en effectief alternatief waarbij de focus ligt op het oplossen van de oorzaak in plaats van het verminderen van de klacht.

Een vaak voorkomende oorzaak van hoofdpijn en migraine kan gevonden worden in abnormale stand of functie van een of meerdere wervels (wervelsubluxatie) in de nek- boven en zelfs de onder rug. Door de veranderde stand van de wervels wordt het normale functioneren van het zenuwstelsel verstoord, waardoor spieren samentrekken en na verloop van tijd zelfs verkrampen. Dit wordt uiteindelijk een vicieuze cirkel welke zichzelf in stand houdt en zelfs geleidelijk aan verergert. Zowel de irritatie van de zenuwen als de verkrampte spieren kunnen hoofdpijn als migraine veroorzaken.

Daarnaast kan bij migraine ten gevolge van wervelsubluxaties de normale aansturing m.b.t. de doorbloeding van de hersenen verstoord worden. Migraine kenmerkt zich dan ook door de samentrekking en daarna een plotselinge verwijding van bloedvaten in de hersenen. Dit kan zowel de hevige hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken alsmede de ‘aura’ (lichtflitsen en lichtgevoeligheid) die daarmee gepaard kan gaan.

In periodes van (extra) spanning kunnen de hoofdpijn en migraine episodes vaker voorkomen vanwege de verhoogde spierspanning die vaak optreed in periodes van stress. Daarnaast kunnen bepaalde ‘triggers’ oorzaak zijn van een hoofdpijn of migraine aanval, waaronder chocolade, alcohol, etc.).

De Chiropractor kan goed helpen de oorzaak van zowel de hoofdpijn en migraine aanvallen op te lossen, door de normale functie en stand van de wervelkolom en het zenuwstelsel te bevorderen. Daarnaast kan de Chiropractor u helpen aanvallen te voorkomen door periodieke bezoeken en u oefeningen voor thuis voor te schrijven.